Data- och sekretesspolicy

Genom vår webbplats hanteras bla. kundregister, bokföring och andra administrativa sysslor.
För detta ändamål sparas personuppgifter i en gemensam databas. Oavsett om uppgifterna inkommit genom webben, e-post, telefon, brev, muntligen, import av befintliga adressböcker eller på annat sätt sparas uppgifterna i en och samma databas.

Lagring av födelsedata och personnummer

I vissa fall kan personnummer lagras inom tjänsten. Personnumren kan läggas in i systemet vid registrering av kund eller av administratörer inom foretagssite.se eller hämtas från folkbokföringen.

I samband med den bokföring och övriga ekonomihantering som sker kan lagring av personnummer vara ett lagstadgat krav.

 

Inga uppgifter lämnas ut

Utöver det som beskrivits här ovan lämnar foretagssite.se inte ut personuppgifter ut till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning.

Förändringar av policy

Foretagssite.se förbehåller sig rätten att ändra i denna policy, till exempel utifrån förändrade lagar och förordningar eller tolkningar av dessa.

 

Referenser

Personuppgiftslagen, PUL, finns beskriven och exemplifierad på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Sekretess-

policy

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2016 by foretagssite.se